Giá cổ phiếu của công ty trồng cần sa Weekend Unlimited gia tăng 118 phần trăm trong 1 ngày.

Vancouver: Một năm trước đây, công ty làm phân bón Potash Corp với ký hiệu trên thị trường chứng khoán là POT, đã tổ hợp với công ty phân bón Agrium và bỏ tên POT, lấy tên khác.
Ký hiệu POT vì thế được bỏ và hàng chục công ty cần sa hiện có trên thị trường chứng khoán Canada đều muốn lấy ký hiệu này.
Chính vì thế mà các giới chức của thị trường chứng khoán Canada phải cho bốc thăm.
Theo kết quả cuộc bốc thăm phổ biến hôm thứ năm ngày 31 tháng giêng, công ty trồng cần sa Weekend Unlimited của ông Paul Chu ở Vancouver, mà cổ phiếu được mua bán trên thị trường Canadian Securities Exchange (YOLO.CD) may mắn trúng thăm được dùng tên POT.
Trong ngày thứ sáu, giá cổ phiếu của công ty Weekend Unlimited đã tăng 118 phần trăm từ 11 xu một cổ phiếu lên 24 xu.

Tin tức khác...