Trị giá của những căn nhà của những di dân ở thành phố Vancouver trên 800 ngàn dollars.

Vancouver: Giá tiêu biểu của một căn nhà độc lập mà một người Canadians làm chủ ở vùng thủ phủ Vancouver là 1.5 triệu dollars, trong khi một căn nhà mà những di dân làm chủ ở thành phố Vancouver lên đến 2.3 triệu dollars.
Cũng theo những thống kê thì hiện có trên 4,400 người di dân triệu phú có nhà ở vùng thủ phủ Vancouver. Phần lớn những di dân gốc triệu phú đến từ Trung quốc và Ba Tư.
Cũng theo những thống kê của sở thống kê, thì 1,822 di dân gốc Trung Hoa đã mua nhà với giá trung bình 3.27 triệu dollars một căn.
.

Tin tức khác...