Bảng chỉ đường vào Little Saigon ở thành phố San Diego.

San Diego: Trong hôm thứ sáu ngày 1 tháng 2, chính quyền thành phố San Diego đã cho gắn bảng chỉ đường vào khu chợ Little Saigon của cộng đồng người Việt ở thành phố San Diego, tiểu bang California.
Bảng chỉ đường vào Little Saigon đã được gắn trên xa lộ 15.
Khu chợ Little Saigon nằm trên đường El Cajon Boulevard và bao gồm 6 blocks đường.
Được biết cộng đồng người Việt sống ở thành phố San Diego có khoảng gần 50 ngàn người.

Tin tức khác...