6 ngân hàng lớn ở Canada thu vào 35 tỷ dollars lợi nhuận

Toronto: Trong những ngày đầu tháng 12, 6 ngân hàng lớn của Canada đã cho công bố lợi tức cho nguyên năm 2015 : từ tháng 11 năm 2014 cho đến tháng 10 năm 2015.
Trong tài khóa năm 2015, 6 ngân hàng lớn nhất Canada đã thâu về gần 35 tỷ dollars lợi nhuận, cho dù nền kinh tế vẫn chưa phát triển đúng mức.
Ba trong số 6 ngân hàng đã cho gia tăng tiền lời cổ phần (dividend) trong những tài khóa sắp tới.
Trong 6 ngân hàng, ngân hàng lớn nhất Royal kiếm đượv 10.03 tỷ dollars, ngân hàng Toronto Dominon lớn hàng thứ nhì kiếm được 8 tỷ dollars, theo sau là các ngân hàng nhỏ hơn Nova Scotia, Montreal, CIBC và National Bank.
Trong năm qua, các ngân hàng ở Canada đã cắt giảm nhân viên, cắt giảm chi tiêu vì những cạnh tranh về việc cung cấp các dịch vụ tài chánh của các công ty cao kỹ như công ty Apple, công ty Google..

Tin tức khác...