Gây quỹ yểm trợ bầu cử cộng đồng

Ngày 2-10-2016, tại nhà hàng Thiên Phú Bellaire, Ủy ban bầu cử cộng đồng tổ chức buổi gây quỹ yểm trợ để có chi phí chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng 11-2016 sắp tới, chọn một liên danh cho nhiệm kỳ 2016-2019.

Đến tham dự, ủng hộ có quý đồng hương, đại diện người cộng đồng người việt Quốc gia, đại diện ban giám sát, ban cố vấn, Nghị viên Steve Le, Bà Lily Trương và thân hào nhân sĩ.

Mọi người mong muốn cùng ban tổ chức xây dựng một cộng đồng đoàn kết, hợp nhất vững mạnh cho người Việt hải ngoại.

Bạch Cúc

 

hinh-5 hinh-4

Tin tức khác...