Lễ Tưởng Niệm Đức Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực

Hôm Chủ nhật 2-10-2016, tại nhà hàng Kim Sơn (Houston), những người con Kiên Giang hợp cùng ban đồng hương đã tổ chức buổi tưởng niệm Đức Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực. Chương trình đại lễ được tổ chức cổ truyền có chiêng trống, kiệu rước linh vị, đọc văn tế, lính hầu mặc trang phục ngày xưa, khói hương nghi ngút. Trong bầu không khí trang nghiêm, mọi người khấn nguyện cầu cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi gông cùm cộng sản.

Nguyễn Trung Trực còn tên là Nguyễn văn Lịch ( hay Chơn ) nguyên quán huyện Phù Cát tỉnh Bình Định, sau đến ở Long An. Ông làm nghề nông và chài lưới, tâm tư lo lắng trước cảnh nước mất, chiêu mộ được một số nghĩa binh đưa đến đồn Kỳ Hòa hiệp cùng với Nguyễn Tri Phương chống giặc cứu nước, khởi nghĩa chống thực dân Pháp được dân chúng hưởng ứng mạnh mẽ, được triều đình phong chức Quản Cơ. Sau khi ông mất được vua Tự Đức phong sắc Thượng Đẳng Linh Thần.

Bạch Cúc

hinh-9-a

Tin tức khác...