Gây quỹ xây dựng đài Tưởng niệm Thuyền nhân

Hôm thứ Bảy 22/09, Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam đã tổ chức đêm gây quỹ Xây dựng Đài Tưởng niệm Thuyền Nhân VN tại Milan Banquet Hall 1989A Dundas St East Mississauga.
Ngoài các đồng hương quan tâm đến biểu tượng của người Việt tỵ nạn Cộng sản bỏ nước ra đi tìm Tự do và dỉ sản truyền lại cho thế hệ mai sau, đến với đêm gây quỹ còn có Thị trưởng Mississauga, bà Bonnie Crombie, TNS Ngô Thanh Hải, nghị viên khu vực 3 Mississauga, bà Chris Fonseca, cựu bộ trưởng tỉnh bang Dipika Damerla, ứng cử nghị viên đơn vị 7 Mississauga.

Sau nghi thức khai mạc và phát biểu của quan khách, Chủ tịch Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân VN, ông Nguyễn Phan Pha đã trình bày tiến trình thực hiện dự án này.

“Họa sĩ Vivi cho biết bức tượng mẫu 8 feet sắp hoàn tất và sẽ được đưa về Toronto để đúc đồng vào tháng 10 và hy vọng mùa Thu sang năm chúng ta có thể tổ chức lễ khánh thành đài Tưởng niệm này. Mục tiêu của việc thực hiện Đài Tưởng niệm Thuyền nhân là để tưởng nhớ tất cả những thuyền nhân tỵ nạn đã bỏ mình trên đường tìm Tự do, đánh dấu đoạn đường chúng ta đã đi qua, cảm ơn đất nước Canada đã cưu mang chúng ta, và để cho thế hệ mai sau biết rằng chúng ta đến Canada không do lý do kinh tế nhưng có mặt ở đây bởi vì không thể chấp nhận sống dưới chế độ Cộng sản Việt Nam”, ông Nguyễn Phan Pha nói.
Theo đề nghị của thành phố Mississauga, sau khi tổng kết tiền quyên góp đã đạt được và thông báo cho Tòa Thị chính Mississauga vào cuối tháng 12, vào tháng 4 sang năm, Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân VN sẽ tổ chức lễ động thổ và công trình này sẽ được hoàn thành vào mùa Thu năm 2019.

Tính đến ngày 22/09, Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân VN đã gây quỹ được khoảng 400.000 Gia kim, trong đó Thời Báo đóng góp $10.000, đáp ứng được ngân khoản dự trù cho dự án này.

Tin tức khác...