Gặp lại người em gái sắp chết vì ung thư tại nước ngoài, trong thời Đại Dịch

Canberra, Úc Đại Lợi: Một cụ bà Úc đã có cơ hội đến thăm một người em gái ở xứ Tân Tây Lan, trước khi người em gái này sẽ qua đời vì bệnh ung thư.
Các giới chức hữu quyền Úc đã từ chối 4 lần không cho cụ bà Christine Archer sang Tân Tây Lan thăm cụ bà em trong thời gian có đại dịch, tuy là cụ bà em, Gail Baker bị ung thư buồng trứng đến thời kỳ chót. Các bác sĩ cho biết là cụ bà em chỉ có thể sống thêm vài tuần nữa.
Những tin tức về việc xin qua Tân Tây Lan của cụ Archer loan truyền trên mạng, và dưới áp lực của quần chúng, chính quyền Úc cuối cùng đã chấp thuận cho cụ bà này qua Tân Tây Lan thăm em lần cuối cùng.
Cụ bà Archer xem ra vẫn là người có may mắn, so với biết bao nhiêu người có người thân chết vì COVID-19 đã không được gặp mặt, không được nói lời cuối trước khi vĩnh biệt.

Tin tức khác...