28 binh sĩ bị nhiễm COVID-19 trong khi đi trợ giúp tại các nhà dưỡng lão

Ottawa: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ sáu 22 tháng 5, thì trong tuần qua có thêm 5 binh sĩ của quân lực Canada, bị nhiễm COVID-19 trong khi trợ giúp tạii những nhà dưỡng lão ở hai tỉnh bang Quebec và Ontario.
Như thế tổng số các binh sĩ của quân lực Canada bị nhiễm COVID-19 trong khi đi giúp các nhà già ở hai tỉnh bang Ontario và Quebec lên đến 28 người:12 binh sĩ bị nhiễm ở tỉnh bang Ontario và 16 binh sĩ bị nhiễm ở tỉnh bang Quebec.
Hiện có 1,700 binh sĩ Canada đang làm việc trong các nhà dưỡng lão ở hai tỉnh bang, nơi có những thiếu hụt số người làm vì đại dịch: gồm 25 nhà dưỡng lão ở tỉnh bang Quebec và 5 nhà dưỡng lão ở tỉnh bang Ontario.

Tin tức khác...