Gần 100 người chết tại một nhà dưỡng lão ở Hoa Kỳ

New York: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 3 tháng 5, thì có đến 98 cụ ông bà sống trong một nhà dưỡng lão ở thành phố New York đã chết vì COVID-19 và đã khiến ông thị trưởng de Blasio phải nói số người chết cao như thế quả là một nỗi kinh hoàng.
Các giới chức của nhà già the Isabella Geriatric Centre ở Washington Heights tron khu vực Manhattan ở thành phố New York đã xác nhận là có 46 các cụ chết vì có dương tính với COVID-19 và thêm 52 cụ khác chết mà các bác sĩ chưa xác định là 52 cụ này có bị nhiễm COVID-19 hay không?
Nhà dưỡng lão Isabella có 705 giường.
Tính đến ngày chúa nhật số các cụ ông bà chết ở trong các nhà dưỡng lão ở thành phố New York lên đến trên 3 ngàn người.

Tin tức khác...