Số người bị nhiễm COVID-19 ở Ontario tiếp tục giảm

Toronto: Trong hôm chúa nhật ngày 3 tháng 5, tại tỉnh bang Ontario có thêm 434 người nhiễm COVID-19 nâng tổng số những người nhiễm vi rút lên đến 17,553 người.
Tuy nhiên con số người nhiễm ngày càng giảm đã là một tin vui hy vọng ngày mai trời sẽ sáng lại.
Số người nhiễm giảm từ con số 511 người trong hôm thứ bảy, xuống còn 434 người trong ngày chúa nhật.
Trong những ngày trước đó có 421 ca nhiễm trong ngày thứ sáu 1 tháng 5, 459 ca trong ngày thú năm và 347 ca trong ngày thứ tư 29 tháng 4.
Con số 347 ca nhiễm trong ngày thứ tư là con số ca nhiễm ít nhất trong vòng 3 tuần qua.
Số người chết vì COVID-19 ở tỉnh bang Ontario là 1,216 người mà trong số này có gần 1 ngàn người sống ở trong các nhà dưỡng lão. 845 người trong số 1,216 người chết ở tỉnh bang Ontario vì vi rút là các cụ ông, cụ bà trên 80 tuổi.

Tin tức khác...