Gà tây rừng đóng trụ ở thủ đô Ottawa

Ottawa:  Theo các nhân viên làm việc trong vùng thủ đô Ottawa, thì người ta đã trông thấy con gà tây rừng  lảng vảng trong trung tâm thành phố từ ngày thứ sáu 20 tháng 4.

Con gà tây này đã bay lên đậu trên ngọn cây trước cao ốc  Place de Ville trên đường Albert.

Bà  Linda Rowley, một người làm việc gần đó cho biết là bà ta đã thấy con gà tây này vào hôm thứ sáu, mà mới nhìn bà tưởng là con chim ưng (falcon), ai ngờ lúc đến gần thì mới hay đó là con gà..tây.

Cũng theo những người làm việc xung quanh, thì tuy đậu trên cây, con gà tây này thỉnh thoảng bay xuống đất kiếm ăn.

Cho đến ngày thứ ba trong tuần, con gà tây này vẫn đóng trụ trong thành phố Ottawa.

Tin tức khác...