Đảng NDP dẫn trước trong cuộc bầu cử lại nghị viện tỉnh bang B.C.

Vancouver: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ ba ngày 25 tháng 4, hai tuần lễ trước ngày bầu cử lại nghị viện tỉnh bang B.C., thì đảng Tân Dân Chủ dẫn đầu về số người ủng hộ.

Kết quả cuộc thăm dò dân ý của công ty thăm dò  the Mainstreet Research , cho hệ thống truyền thông Post Media  trong những ngày 20 cho đến 22 tháng 4 cho thấy là đảng NDP hiện đang dẫn đầu.

Theo ông Quito Maggi chủ tịch công ty Mainstreet Research thì đảng NDP đã gặt hái được nhiều tốt đẹp trong tuần qua, với số người ủng hộ đảng NDP cao hơn đảng cầm quyền Tự Do đến 10 điểm.

Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý, thì 44 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng NDP, so với 34 phần trăm ủng hộ đảng Tự  Do, và 22 phần trăm ủng hộ đảng Xanh.

Tại trung tâm thành phố Vancouver, số người ủng hộ đảng NDP còn cao hơn số người ủng hộ đảng Tự  Do tới 16 điểm.

Cũng theo ông chủ tịch  Maggi thì người ta vẫn chưa tiên đoán được đảng nào sẽ thắng,  vì sự chênh lệch không có nhiều, nhất là đa số những di dân Nam Á như Ấn Độ và những di dân Trung Hoa ủng hộ những đường lối kinh tế của đảng cầm quyền Tự Do.

Ngoài ra người ta chỉ biết nhiều về bà thủ hiến Christy Clark của đảng Tự Do, chứ ít ai biết người thủ lãnh của đảng  NDP là ông John Horgan và thủ lãnh của đảng Xanh là ông Andrew Weaver.

 

Tin tức khác...