Đường lối kinh tế của Hoa Kỳ sẽ không thay đổi, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Hoa Thịnh Đốn: Kết quả sơ khởi của cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ cho thấy là đảng Cộng Hòa vẫn chiếm đa số ghế ở thượng viện, trong khi đảng Dân Chủ lấy lại quyền kiểm soát hạ viện.
Theo nhận định của nhiều bình luận gia thì việc đảng Cộng Hòa duy trì sức mạnh ở thượng viện, sẽ giúp giữ vững các đường lối kinh tế của tổng thống Trump.
Theo nhận định của bình luận gia Tom Block thì đảng Dân Chủ có thể tìm cách truất phế ông Trump, sẽ đòi kiểm tra lại những bản khai thuế lợi tức của ông Trump, nhưng các dân biểu của đảng Dân Chủ sẽ không có khả năng tìm cách sửa đổi lại những luật cắt giảm thuế mà tổng thống Trump đã cho thi hành.
Chỉ số của các thị trường chứng khoán Hoa Kỳ gia tăng trong ngày thứ tư, khi các nhà đầu tư đã hài lòng về kết quả của cuộc bầu cử: không có đảng nào lấn áp được đảng kia, và như thế các chính sách về kinh tế đã được tổng thống Trump cho thi hành, sẽ không thay đổi.
Nhiều bình luận gia cũng cho là tổng thống Trump sẽ tìm cách giải quyết những xung đột chính trị giữa Hoa Kỳ và các quốc gia khác trong hai năm trước khi có một cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ?

Tin tức khác...