Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ: đảng Dân Chủ chiếm đa số ghế ở hạ viện, trong khi đảng Cộng Hòa giữ vững Thượng Viện.

Hoa Thịnh Đốn: Những kết quả sơ khởi của cuộc bầu cử lại quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ, hôm 6 tháng 11 vừa qua, cho thấy là đảng Dân Chủ sẽ nắm giữ hạ viện, trong khi đảng Cộng Hòa vẫn duy trì ảnh hưởng ở thượng viện.
Theo những kết quả sơ khởi, tại hạ viện, đảng Dân Chủ chiếm 219 ghế so với 193 ghế của đảng Cộng Hòa. Trong khi đó tại thượng viện, đảng Cộng Hòa vẫn duy trì tình trạng đa số với 51 ghế, so với 45 ghế của đảng Dân Chủ.
Theo nhận định của nhiều bình luận gia thì với đa số ghế ở hạ viện, đảng Dân Chủ có thể mở các cuộc điều tra về những khuất tất có thể có trong quá khứ của tổng thống Trump, như những tố cáo là ông ta khai gian thuế?
Theo bà dân biểu Nancy Pelosi của đảng Dân Chủ thì ngày thứ tư sau ngày bầu cử, là một ngày mới tốt đẹp của nước Mỹ.
Thượng nghị sĩ Ted Cruz, thuộc đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Texas đã hạ ứng viên Beto O’Rourke của đảng Dân Chủ trong đường tơ kẽ tóc.

Tin tức khác...