Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Hoa Thịnh Đốn: Kết quả cuộc bầu cử quốc hội Hoa Kỳ giữa nhiệm kỳ cho thấy đảng Dân Chủ chiếm đa số ghế ở hạ viện, trong khi đảng Cộng Hòa vẫn duy trì vai trò quyết định ở thượng viện.
Cuộc bầu cử giữa kỳ cho thấy có những thay đổi trong việc mà tổng thống Trump muốn thi hành trong lãnh vực quốc nội, nhưng trong lãnh vực giao thương đối ngoại, thì hạ viện Mỹ mà đảng Dân Chủ sẽ nắm giữ, thì sẽ không có nhiều thay đổi.
Tổng thống Trump sẽ không còn độc quyền quyết định trong những lãnh vực như chi tiêu quốc phòng.
Tuy nhiên trong lãnh vực giao thương, tổng thống Trump có quyền công bố những sắc lệnh mà không cần sự ưng thuận của quốc hội.
Điều này có nghĩa là sẽ không có nhiều thay đổi trong cuộc chiến tranh mậu dịch đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung quốc?

Tin tức khác...