Diễn hành mừng Xuân

Sáng ngày 11-2-2017, theo thông lệ hằng năm, văn phòng dân biểu Tiểu bang Hubert Võ đã tổ chức diễn hành nhân dịp Tết Nguyên Đán để cộng đồng người Việt vui Xuân.

Mục đích buổi diễn hành nhằm thắt chặt sự đoàn kết với những đoàn thể, hội đoàn và các sắc dân khác tại Houston.Tham gia diễn hành mừng xuân có nhiều xe hoa và đồng diễn nghệ thuật của các đơn vị đoàn thể, hội đoàn, cơ sở thương mại thu hút đông đảo các cư dân tham gia cổ vũ đã tạo nên những hình ảnh rất sinh động vui tươi.

Bạch Cúc

 

Tin tức khác...