Dịch vụ “du lịch” qua Canada sinh con bộc phát rầm rộ.

Toronto: Theo kết quả của những cuộc điều tra của các tổ chức the Envrionics Institute và the Canadian Global Affairs Institute, thì dịch vụ du lịch qua Canada sinh con đã gia tăng 13 phần trăm trong vòng 1 năm.
Theo luật của Canada, thì những hài nhi sinh ra trên đất Canada sẽ tự động có quốc tịch Canada, và có những lợi điểm là học phí đại học sẽ rẻ hơn so với những sinh viên ngoại quốc, cũng như có quyền bảo lãnh bố mẹ qua Canada.
Trong các bệnh viện có số hài nhi sinh ra từ bà mẹ ngoại quốc cao nhất là bệnh viện ở thành phố Richmond, tỉnh bang British Columbia, sau đó là những bệnh viện ở thành phố Richmond Hill, bệnh viện Birchmount ở thành phố Toronto và bệnh viện St Paul’s and Mount St Joseph ở thành phố Vancouver.

Tin tức khác...