Đem con bỏ chợ: bản ngân sách đệ trình của ông Trump sẽ cắt giảm tiền tài trợ y tế cho những người kém lợi tức

New York : Theo những tin tức vừa công bố, ông Steven Mnuchin, bộ trưởng ngân khố Mỹ  cho đệ trình bản ngân sách quốc gia trong ngày thứ ba  23 tháng 5, cho thấy có những cắt giảm đáng kể  trong các chương trình  phúc lợi của chính phủ gồm cả  bảo hiểm y tế cho những người kém lợi tức và trợ cấp cho những người tàn tật.

Theo những nguồn tin thông thạo thì số tiền bảo hiểm y tế  cho người kém lợi tức (medicaid) sẽ bị cắt giảm 800 tỷ Mỹ kim trong vòng 10 năm sắp đến, và sẽ có khoảng 10 triệu người bị mất các bảo trợ y tế này.

Nhiều người Mỹ về hưu có thể nhận được cả medicare và medicaid nếu họ không có tài sản..

Tuy nhiên nếu việc cắt giảm  các chương trình phúc lợi của ông Trump thành công, thì sẽ có rất nhiều người già sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì sức khỏe, khi không còn những bảo hiểm y tế như trước đây.

Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy là trung bình một người Mỹ  bước vào tuổi 65, tuổi về hưu, thì phải để dành ít nhất 350 ngàn Mỹ kim chỉ cho việc chi phí bảo hiểm y tế cho người này, trong thời gian về hưu.

Tin tức khác...