Đảng Tự do B.C. đề nghị giảm thuế đất cho các doanh nghiệp nhỏ?

Ông Todd Stone, nhà phê bình-chỉ trích thuộc đảng Tự do B.C. về các vấn đề thành vụ, vừa đề xuất một dự luật, kêu gọi cho phép các chính quyền địa phương trong tỉnh bang giảm thuế đất trên những “khoảng không gian không được sử dụng bên trên các cơ sở đặt những doanh nghiệp nhỏ” (unused airspace above small businesses).
Tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư 23-10, ông Stone này, cũng là dân biểu tỉnh bang đại diện cho khu vực cử tri Kamloops-South Thompson, lập luận rằng thuế đất ở B.C. được căn cứ trên giá trị được đánh giá của địa ốc, nhưng mà những giá trị được đánh giá đó cho nhiều cuộc đất thương mại hiện lại đang bị đẩy lên quá cao khi dựa trên tiềm năng phát triển của những doanh nghiệp ấy. Tình trạng này đã làm cho nhiều chủ doanh nghiệp bị tăng thuế đất kinh doanh lên rất cao mỗi năm. Chính thuế đất kinh doanh cao như vậy tăng từ năm nay sang năm khác (trong một số trường hợp tăng tới 200, 300 phần trăm), theo lời ông Stone, đã khiến cho nhiều doanh nghiệp nhỏ không thể sống sót được nữa, và sẽ hoặc là đang đóng cửa.
Dự luật đang được đề nghị của ông Stone, thực tế là một sửa đổi cho Đạo Luật Đánh giá Giá trị Địa ốc của B.C. (B.C.’s Assessment Act) sẽ giúp tạo ra một “lớp, một hạng mục phụ về đất thương mại” (commercial property sub-class), áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ nào đang có những không gian chưa được phát triển (tức là vẫn nằm trong mặt bằng kinh doanh của mình, chưa được sử dụng nhưng vẫn bị đánh thuế). Hạng mục, lớp thuế đất thương mại đó sẽ cho phép các thành phố, thị trấn ở B.C. hạ thấp hơn các biểu suất thuế cho những doanh nghiệp, cũng như cho các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức từ thiện.
Cần biết, chẳng hạn như ở Vancouver, các doanh nghiệp hiện nay phải đóng $9.33 cho mỗi $1,000 “giá trị chịu thuế” của đất kinh doanh của mình.
Nếu như dự luật do ông Stone đưa ra được thông qua trong tuần tới, các quy định trong luật này sẽ có hiệu lực trước năm 2020 nhưng không biết chính xác lúc nào.

Tin tức khác...