Dân Canada sắp có thông hành chủng ngừa để đi du lịch

Tuyên bố trong hôm thứ Tư 11/8, ông Marco Mendicino, tổng trưởng bộ di dân nói là cư dân Canada sẽ có “vaccine passport” để có thể du lịch ra nước ngoài.

Trong thông hành chủng ngừa, chính quyền sẽ chứng nhận về việc người này đã được chủng ngừa Covid vào lúc nào

Ông tổng trưởng di dân cũng nói là thông hành chủng ngừa này không dùng trong nội địa Canada, nhưng tùy thuộc quyết định của chính quyền các tỉnh bang có xem thông hành này như một giấy chứng nhận đã chích ngừa trong những sự kiện xảy ra trong các tỉnh bang này.

Theo ông tổng trưởng Mendicino thì bản thông hành sẽ liệt kê loại thuốc chủng ngừa, ngày giờ và địa điểm chủng ngừa cho những cư dân này.

Ông tổng trưởng di dân cũng nhân dịp này cám ơn những người Canada đã xắn tay áo đi chủng ngừa trong những tháng qua, vì càng có nhiều người chủng ngừa thì càng có nhiều hy vọng cuộc sống sẽ bình thường trở lại, kể cả việc đi du lịch thế giới.

Hàng loạt các quốc gia trên thế giới đã cấp phát thông hành chủng ngừa cho cư dân như các nước Âu Châu, Nhật Bản…

Theo ông Dominic Le Blanc, tổng trưởng liên quyền vụ (Intergovernmental Affairs) thì đã có những nỗ lực phối hợp của chính quyền liên bang với các chính quyền tỉnh bang, nhằm cung cấp cho cư dân những tín chỉ trung thực về chủng ngừa khi họ đi du lịch ra nước ngoài.

Chính quyền các tỉnh bang Quebec và Manitoba cũng dự trù cho ấn hành những thông hành chủng ngừa cho cư dân trong tỉnh bang, trong khi chính quyền hai tỉnh bang Ontario và Alberta nói là họ sẽ không cung cấp những loại thông hành chủng ngừa này.

Tin tức khác...