Đại lễ Vu Lan & Mùa Báo hiếu 2018

Chiều Chủ nhật 19/8, Thiền Viện Phổ Môn đã tổ chức Đại lễ Vu Lan, với hàng trăm Phật tử đến đọc kinh cầu nguyện cho cha mẹ và tham dự cài hoa hồng cho mọi người đến chùa.
Trước đó, hôm thứ Bảy 25/8, tại chùa Liên Hoa đã tổ chức Đại lễ Vu Lan. Thượng tọa Thích Huyền Việt- trụ trì chùa Liên Hoa- đã cùng các vị chư tăng cùng nhau cầu nguyện cho chúng sanh. Chương trình lễ Vu lan năm nay gồm có: tụng kinh Vu Lan bồn, tụng kinh báo ân và cài hoa hồng hoa hồng cho các bà Mẹ trên 70 tuổi. Có khoảng trên 300 Phật tử tham dự, sau buổi cầu nguyện có chương trình văn nghệ hát những bài về Mẹ, thết đãi cơm chay…
Bạch Cúc

Tin tức khác...