Đại hội thường niên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Trong 3 ngày 7,8 và 9-10-2016, văn phòng ll Viện Hóa Đạo  tại chùa Liên Hoa ( Houston Texas), Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại đã tổ chức đại hội thường niên lần 1 nhiệm kỳ 1.

Tham dự đại hội gồm đông đảo tăng ni, cư sĩ, Phật tử từ nhiều tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ, và hội đồng điều hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Hoa Kỳ.

Trưởng ban tổ chức Thượng Tọa Thích Trí Tịnh, trong nội dung khoáng đại, triển khai các chủ đề Hoằng pháp, nhân sự, tài chánh, truyền thông, cơ cấu tổ chức phát huy giáo hội tại Hoa Kỳ và công tác vận động quốc tế. Các khoáng đại có đề án cụ thể được thuyết trình, thảo luận biểu quyết để đưa vào hoạt động của giáo hội nhiệm kỳ 2016-2017.

Ngoài ra trong khuôn khổ đại hội,có buổi tiếp tân để thắt chặt thân tình với các tổ chức, hội đoàn thuộc cộng đồng người Việt Quốc gia tại địa phương.

Bạch Cúc

 

3

Tin tức khác...