Đại học MacMaster cấm hút thuốc trong toàn khu đại học.

Hamilton, Ontario: Trong  bản tin phổ biến hôm thứ hai ngày 18 tháng 9,  giới chức của trường đại học McMaster đã loan báo là bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng năm tới 2018, trường này sẽ cấm hút thuốc trong toàn khu đại học.

Cũng trong bản tin,giới chức trường đại học McMaster cho rằng với lệnh cấm này, trường McMaster sẽ là trường đại học đầu tiên ở tỉnh bang Ontario cấm hút thuốc 100 phần trăm.

Theo lời ông Patrick Deane, viện trưởng trường đại học  thì việc cấm hút thuốc hoàn toàn là một bước tiến quan  trọng của trường này  trong nhiệm vụ giáo dục, sức khỏe và cho cộng đồng mà trường đại học này phục vụ.

Bản tin cũng nói là các sinh viên và nhân viên giảng huấn cũng như nhân viên của trường, cũng không được hút thuốc trong xe, đậu trong các bãi đậu xe của trường này

Tin tức khác...