Đa số những người Canadians muốn làm một tuần 4 ngày.

Ottawa: Theo bản thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò dân ý Angus Reid thì phần lớn những người Canadians được hỏi ý kiến muốn làm việc nhiều tiếng trong 1 ngày, để có ba ngày nghỉ cuối tuần.
Theo bản thăm dò dân ý diễn ra vào ngày 22 tháng 6, 68 phần trăm những người Canadians được hỏi ý kiến, muốn làm 10 tiếng 1 ngày và có ba ngày nghỉ cuối tuần, so với chỉ có 25 phần trăm muốn làm 10 tiếng 1 ngày trong một cuộc thăm dò dân ý diễn ra vào năm 1981.
Cũng trong cuộc thăm dò dân ý này, trên 50 phần trăm những người được hỏi ý kiến muốn làm 30 tiếng 1 tuần mà thôi. Cư dân nước Pháp đã chỉ làm 35 tiếng 1 tuần từ năm 2000 và cư dân của nước Hoà Lan hiện giờ chỉ làm 29 tiếng đồng hồ 1 tuần.
Tại Hoa Kỳ, công ty Amazon đang cho thử nghiệm việc cho nhân viên làm việc 30 tiếng 1 tuần từ năm 2016 cho đến nay. Chương trình này duy trì những bổng lộc y tế và xã hội tương tự như những người làm 40 tiếng 1 ngày trong công ty Amazon, nhưng chỉ lãnh 75 phần trăm số lương so với những người làm full time.

Tin tức khác...