Cựu tổng trưởng di dân lên tiếng yêu cầu chính quyền liên bang hủy bỏ kẽ hở của thỏa ước Safe Third Country với Hoa Kỳ

Ottawa: Tuyên bố trong ngày chúa nhật 26  tháng 2, cựu dân biểu  Jason Kenney và cũng là cựu tổng trưởng di trú và quốc tịch trong thời của chính quyền đảng Bảo Thủ của cựu thủ tướng Harper, đã lên tiếng yêu cầu chính quyền đảng Tự Do liên bang, nên hủy bỏ những khe hở (loophole) trong bản thỏa ước di dân, the Safe Third Country, với chính quyền Mỹ, để ngăn chận làn sóng di dân bất hợp pháp của những di dân đang sống ở Hoa Kỳ.

Những người này vượt biên giới  Mỹ Canada, và đến các thị trấn gần biên giới như thị trấn Emerson ở tỉnh bang Manitoba, xin tỵ nạn.

Theo thỏa ước nhận dân tỵ nạn, the  Safe Third Country, thì một người tỵ nạn, thí dụ  như gia đình ông A, đã đến Mỹ xin tỵ nạn, và nếu không được chấp thuận, thì đương sự không thể tìm cách lén qua Canada xin tỵ nạn lần thứ nhì.

Tuy nhiên có kẽ hở trong thỏa ước này, là thỏa ước này chỉ có hiệu lực khi người tỵ nạn đến  trạm biên giới xin tỵ nạn, còn nếu mà họ tìm cách vượt biên giới như trường hợp những người tỵ nạn Phi Châu đang làm ở biên giới Mỹ và Canada, thì thỏa ước này không còn hiệu lực: Canada do đó sẽ phải lãnh hết số người tỵ nạn này.

Có thể vì thế mà các cơ quan an ninh biên giới Mỹ cũng chẳng buồn kiểm soát, cứ lờ đi cho những người vượt biên, để xứ này bớt đi một gánh nặng.

Tin tức khác...