Cựu nữ thủ hiến Christy Clark từ chức thủ lãnh đảng Tự Do tỉnh bang B.C.

Victoria, British Columbia: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ sáu ngày 28 tháng 7, bà  Christy Clark, cựu nữ thủ hiến tỉnh bang B.C. đã cho biết  bà sẽ từ chức thủ lãnh đảng Tự Do tỉnh bang B.C. và sẽ rời khỏi trường chính trị vào ngày 4 tháng 8.

Lời tuyên bố của bà cựu thủ hiến Clark mười ngày sau khi ông tân thủ hiến John Horgan tuyên thệ nhậm chức.

Cuộc bầu cử dân biểu tỉnh bang B.C. diễn ra trong tháng 6 vừa qua cho thấy là không có đảng nào chiếm đủ ghế để nắm quyền: đảng Tự Do của bà thủ hiến Clark chiếm 43 ghế, thiếu 1 ghế duy nhất, trong khi đảng NDP của thủ lãnh John Horgan cũng chỉ chiếm được có 41 ghế, đảng Xanh chiếm 3 ghế.

Đảng NDP sau đó thỏa hiệp với đảng Xanh và giúp đưa đảng NDP lên nắm quyền.

Đảng Tự Do của bà thủ hiến Clark đã cầm quyền ở tỉnh bang B.C. trong 16 năm và  đây là một kỷ lục.

Theo nhận định của ông David Mitchell, một nhà chính trị học và cũng là cựu dân biểu tỉnh bang B.C. thì sau  khi thất cử, rất khó cho bà thủ hiến Clark tiếp tục lãnh đạo đảng Tự Do ở vai trò thủ lãnh đảng đối lập ở nghị viện tỉnh bang.

 

More Stories...