Nền kinh tế Canada phát triển nhanh hơn những ước tính.

Ottawa: Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada phổ biến hôm thứ sáu ngày 28 tháng 7, thì nền kinh tế của Canada đã phát triển nhanh hơn những ước tính.
Theo công bố của cơ quan thống kê này thì trong tháng 5 vừa qua, tổng sản phẩm nội địa (GDP) Canada đã gia tăng ở mức 0.6 phần trăm, trong khi các chuyên gia kinh tế đã ước tính là sự gia tăng của mức GDP chỉ ở mức 0.2 phần trăm.

Nếu tính theo tỷ lệ nguyên năm, thì mức gia tăng kinh tế của Canada trong năm nay ở mức 4.6 phần trăm.

Cũng theo nhận định của các kinh tế gia thì nền kinh tế Canada phát triển nhanh nhờ vào nhữn gia tăng của nền kỹ nghệ năng lượng ở các tỉnh bang miền tây.

Sự gia tăng kinh tế  mạnh mẽ cũng khiến nhiều chuyên gia tài chánh tiên đoán là ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm một lần nữa vào tháng 10 sắp đến?

Trong tháng 7 này, ngân hàng trung ương Canada đã

cho gia tăng mức lãi suất căn bản từ 0.5 phần trăm lên 0.75 phần trăm, và đây là lần gia tăng đầu tiên của mức lãi suất căn bản, kể từ năm 2010 cho đến nay.

Tin tức khác...