Cựu bộ trưởng tư pháp BC khuyên thành phố Surrey nên cải cách cảnh sát

Kash Heed, cựu bộ trưởng tư pháp BC nói thành phố Surrey nên nắm lấy cơ hội để xây dựng lại một sở cảnh sát từ đầu. Sự hỗ trợ của ông được đưa ra khi nhiều người đang kêu gọi cải cách cảnh sát.

Ông Heed nói “Việc cải cách sẽ cho Surrey một cơ hội đáng kinh ngạc để thoát ra khỏi mô hình trị an hiện tại vốn đang có nhiều vấn đề cần xem xét lại. Về cơ bản, sự cải cách nên bắt đầu lại từ một tờ giấy trắng. Họ có thể xây dựng một mô hình giải quyết rất nhiều mối quan tâm đang được nêu ra.”

Các cuộc gọi thu gọn cảnh sát bao gồm việc giảm bớt sự có mặt của cảnh sát trên đường phố (một việc mà ông mà Heed cho biết dễ khả thi), sử dụng các tài nguyên khác, chẳng hạn như dịch vụ thanh thiếu niên, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Ông nói:

“Đó là cách để trưng dụng điều hành nhân viên cảnh sát, là cách đặt ra các chính sách đường hướng.”

Tuy nhiên, ủy viên Linda Annis của hội đồng thành phố Surrey nhận định ngược lại khi cho biết rằng tỷ lệ cảnh sát trên dân số ở Surrey là thấp so với tỷ lệ chung của Canada.

Đầu năm nay, tỉnh bang đã chấp thuận cho Surrey chuyển lực lượng cảnh sát từ RCMP sang cảnh sát riêng của thành phố.

 

Tin tức khác...