Cuộc tranh chức thị trưởng thành phố Toronto.

Toronto: Cuộc bầu cử lại hội đồng thị chính, các thị trưởng ở tỉnh bang Ontario sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 10 sắp tới.
Hiện đang có những nỗ lực vận động tìm sự ủng hộ của cộng đồng người Việt sinh sống trong vùng đại thủ phủ Toronto từ những ứng cử viên, như từ bà Bonnie Crombie thị trưởng thành phố Mississauga sẽ ra tái ứng cử.
Tại thành phố Brampton một trong những ứng cử viên chức thị trưởng là ông Patrick Brown, cũng thấy xuất hiện trong những sinh hoạt cộng đồng của người Việt ở đại thủ phủ Toronto trong những tháng gần đây.
Ông Patrick Brown nguyên là cựu thủ lãnh đảng Bảo Thủ Cấp Tiến ở tỉnh bang Ontario. Ông này xém một chút là có thể đã trở thành thủ hiến tỉnh bang trong cuộc bầu cử nghị viện vừa xảy ra.
Tiếc thay vì những lời tố cáo khuấy rối tình dục của hai phụ nữ, khiến ông này phải từ chức và nhờ thế ông Doug Ford ra thay thế làm thủ lãnh đảng PC và đã thành thủ hiến tỉnh bang Ontario.
Trong cuộc tranh chức thị trưởng thành phố Toronto, thành phố lớn nhất Canada, có hai ứng cử viên sáng giá nhất là đương kim thị trưởng thành phố Toronto là ông John Tory và bà Jennifer Keesmaat.
Kết quả cuộc thăm dò dân ý mới đây của tổ chức thăm dò dân ý Forum Researchm được công bố hôm thứ ba ngày 4 tháng 9, thì tỷ lệ số người được hỏi ý kiến ủng hộ ông Tory là 65 phần trăm, sút giảm từ 70 phần trăm theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý trước đó.
Trong khi tỷ lệ số người ủng hộ bà Keesmaat lên 35 phần trăm.
Với những kết quả vừa công bố thì triển vọng mà ông thị trưởng John Tory tái đắc cử lên cao.
Tưởng cũng nên nói thêm là trong cuộc tranh cử chức thị trưởng thành phố Toronto bốn năm trước, ông John Tory đã hạ ông Doug Ford với một tỷ lệ chênh lệch.
Và bây giờ ông Doug Ford là thủ hiến , chức vụ còn cao hơn chức thị trưởng thành phố Toronto.

Tin tức khác...