Canada sẽ không nhượng bộ trong việc thương thảo lại thỏa ước NAFTA.

Ottawa: Tuyên bố trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày 4 tháng 9, thủ tướng Justin Trudeau đã nói là Canada sẽ tiếp tục thương thảo thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ , NAFTA, với Hoa kỳ, nhưng sẽ không nhượng bộ và ông chỉ ký kết thỏa ước có lợi cho Canada, chứ không cho quyền lợi của Mỹ như những đòi hỏi của ông Trump.
Bà tổng trưởng ngoại giao Canada, bà Chrystia Freeland trở lại Hoa Thịnh Đốn vào ngày 5 tháng 9, để tiếp tục thảo luận với các giới chức liên hệ Mỹ.
Theo lời thủ tướng Trudeau thì Canada sẽ không ký bất kỳ một thỏa ước nào nếu không có hai điều kiện là bảo vệ nền văn hóa Canada và có điều khoản giải quyết bất đồng nếu có những bất đồng ý kiến giữa ba quốc gia.
Điều khoản 19 trong thỏa ước NAFTA là điều khoản giúp cho những quốc gia thành viên có thể đem những bất đồng ý kiến, đến một trọng tài độc lập phán quyết dùm.
Với điều khoản bảo vệ văn hóa, cũng giúp cho các công ty truyền thông, các nhật báo ở Canada không bị các đại công ty Hoa Kỳ mua lại.

Tin tức khác...