Cuộc chiến “cao thấp” về tượng nai sừng tấm

hai tuợng con moose ở Canada và Na Uy

Moose Jaw, Alberta: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 26 tháng 2, thì một viên chức xứ Na Uy sẽ qua thành phố Moose Jaw, tỉnh bang Alberta để đánh giá xem ở đâu có tượng con nai sừng tấm ( moose) cao nhất thế giới?
Trước đây tại thành phố Moose Jaw có tượng con nai sừng tấm cao nhất thế giới, nhưng mới đây tại
thành phố Stor Elvdal ở Na Uy có dựng tượng một con moose có tên là Storelgen, và được xem là cao hơn tượng con moose ở Canada , Mac the moose, chút đỉnh.
Hai thành phố Moose Jaw và Stor Elvdal hiện đang tranh nhau danh hiệu là nơi có tượng con moose cao nhất thế giới.
Bà Linda Otnes, phó thị trưởng thành phố Stor Elvdal đã đến thành phố Moose Jaw họp với giới chức của thành phố này, mà người ta đã gọi cuộc họp này là một cuộc họp thượng đỉnh về con moose!
Trong khi đó, để sửa chữa lại tượng con Mac the moose cho cao hơn tượng con moose ở Na Uy, giới chức trong chính quyền thành phố Moose Jaw đã mở cuộc quyên tiền, để có thể làm cho tượng con moose cao hơn bằng cách cho nó đội mũ, và đi skate!

Tin tức khác...