Thêm bão tuyết đến vùng đại thủ phủ Toronto

Toronto: Sau khi phải trải qua một trận bão gió, và bão thổi mù ( blizzard) hôm thứ hai ngày 25 tháng 2, thì vùng đại thủ phủ Toronto còn hứng chịu thêm một trận bão tuyết nữa trong ngày thứ tư, với số lượng tuyết rơi lên đến 15 cm.
Theo khí tượng gia Jill Taylor của đài 680 News thì tuyết bắt đầu rơi từ lúc 9 giờ sáng hôm thứ tư và kéo dài cho đến sáng hôm thứ năm.
Tháng 3 đã về và mùa đông trên giấy tờ chỉ còn 3 tuần nữa, và mọi người hy vọng trận bão tuyết hôm thứ tư sẽ là trận bão tuyết cuối của mùa đông năm nay?

Tin tức khác...