Tưởng lầm tiệm bán hoa là tiệm bán..cần sa!

Montreal: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 13 tháng 11, thì trong vòng 4 tuần sau khi cần sa được hợp thức hóa ở Canada, hàng chục người đã điện thoại đến một tiệm bán hoa ở thành phố Montreal , hỏi mua..cần sa!

Cần sa hiện đang thiếu, không đủ cung cấp cho người mua trên thị trường.
Tiệm bán hoa đã có hàng chục người điện thoại hỏi mua , có tên là The Flower Pot ở trong thành phố Montreal.
Có thể người ta lầm tưởng chữ Pot trong tên của tiệm hoa có liên quan đến cần sa, tiếng thông thường người ta gọi cần sa.
Theo bà Pia Teichmann, chủ tiệm hoa thì người ta điện thoại hỏi mua “pot và oil” mà bà chẳng hiểu gì trong những ngày đầu.
Bà Teichmann đã mở tiệm hoa The Flower Pot ở thành phố Montreal từ năm 1976 cho đến bây giờ.

Tin tức khác...