Cư dân những thành phố tốn nhiều thì giờ cho việc di chuyển nhất

Toronto: Theo tin của sở thống kê Canada vừa phổ biến, thì dựa trên những dữ kiện thâu lượm được trong năm 2016, thì cư dân của nhiều thành phố ở Canada đã phải bỏ ra trên 1 tiếng đồng hồ để đi làm, và nếu cộng thêm lượt đi và lượt về thì những cư dân các thành phố này đã phải bỏ ra trên 2 tiếng đồng hồ một ngày cho việc di chuyển, hoặc bằng xe hơi hay bằng các phương tiện chuyên chở công cộng.
Cư dân của thành phố Oshawa là những người phải tốn nhiều thời giờ. Theo thống kê thì 21.3 phần trăm những người ở thành phố Oshawa đã phải bỏ ra trên 1 tiếng đồng hồ cho một lượt đi làm. Đứng hàng thứ nhì là cư dân ở thành phố Barrie, với 18.3 phần trăm những người ở thành phố này phải tốn trên 1 tiếng đồng hồ cho một chuyến đi làm.
17.2 phần trăm những cư dân ở Toronto phải tốn trên 1 tiếng đồng hồ cho một lượt đi.
Đứng hàng thứ tư là thành phố Hamilton, với 12.3 phần trăm cư dân thành phố này phải tốn trên 1 tiếng đồng hồ đi đến sở làm.

Tin tức khác...