Chính sách thu nhận di dân của đảng Bảo Thủ Thống Nhất ở tỉnh bang Alberta.

Edmonton, Alberta: Mới đây ông Jason Kenney, thủ lãnh đảng Bảo Thủ Thống nhất (UCP) ở tỉnh bang Alberta đã công những dự định mà đảng này về di dân, một khi đảng này lên nắm quyền ở tỉnh bang Alberta.
Theo những dự định của đảng Bảo Thủ Thống Nhất, thì sẽ có 10 ngàn di dân được thâu nhận hàng năm và những di dân này sẽ được đưa đến những vùng thôn quê trong tỉnh bang.
Dự án thâu nhận di dân của đảng Bảo Thủ Thống Nhất nhằm mục đích phát triển nền kinh tế tỉnh bang và làm giảm dân số ở các vùng thôn quê.
Theo ông thủ lãnh đảng Bảo Thủ Thống Nhất thì nếu một khi đảng này lên nắm quyền, ông sẽ cắt giảm những thủ tục rườm rà trong việc thu nhận những di dân, và ưu tiên cho những người muốn đến những vùng thôn quê mở các cơ sở thương mại.
Ông Kenney trước đây là dân biểu liên bang, từng là tổng trưởng di dân trong những năm 2008 cho đến năm 2013 dưới thời của cựu thủ tướng Harper.
Cuộc bầu cử lại chính quyền tỉnh bang Alberta sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm nay 2019 cho đến ngày 31 tháng 5 năm nay.
Hiện nay đảng cầm quyền ở tỉnh bang Alberta là đảng Tân Dân Chủ của bà thủ hiến Rachel Notley.

Tin tức khác...