Cư dân các tỉnh bang Đại Tây Dương có thể qua lại thăm viếng

Bắt đầu từ ngày 3 tháng 7 sắp đến, cư dân sống ở 4 tỉnh bang trong vùng Đại Tây Dương có thể qua lại, thăm viếng, du lịch… từ tỉnh bang này sang tỉnh bang khác, mà không buộc phải cô lập 14 ngày.

Bốn tỉnh bang này gồm có tỉnh bang Nova Scotia, tỉnh bang New Brunswick, tỉnh bang Prince Edward Island và tỉnh bang Newfoundland.

Theo lời ông Stephen McNeil, thủ hiến tỉnh bang Nova Scotia, tỉnh bang có đông dân cư nhất trong số 4 tỉnh bang, thì việc hủy bỏ những giới hạn sẽ giúp cho các gia đình đi du lịch trong mùa hè, giúp nền kỹ nghệ du lịch và kinh tế của khu vực Đại Tây Dương.

Tỉnh bang Newfounland có 3 người chết vì COVID-19, tỉnh bang Nova Scotia có 63 người chết, tỉnh bang New Brunswick có 2 người chết và tỉnh bang Prince Edward Island thì không có ai chết vì COVID-19.

Bốn tỉnh bang này nằm bên bờ Đại Tây Dương: một bên là biển và một bên nối liền với tỉnh bang Quebec.

Tin tức khác...