Những người tỵ nạn bất hợp pháp từ Mỹ vẫn tiếp tục kéo qua Canada

Tuy có đại dịch COVID-19 và tuy có thỏa ước tạm thời vừa ký kết tạm thời giữa các giới chức Hoa Kỳ và Canada, là Canada có quyền trục xuất những người tỵ nạn bất hợp pháp trở lại Mỹ trong thời đại dịch, nhưng số người tỵ nạn bất hợp pháp vẫn tiếp tục kéo sang.

Trong tháng Tư, cơ quan an ninh biên giới Canada đã bắt giữ thêm 6 người từ Mỹ trốn qua Canada , và trong tháng 5 vừa qua có thêm 21 người.

Phần lớn những người tỵ nạn từ Mỹ đã qua biên giới vào tỉnh bang Quebec và cũng theo những nguồn tin thân cận thì một số lớn những người tỵ nạn bất hợp pháp này, đã xin vào làm việc trong các nhà già ở tỉnh bang, là nơi hiện cần rất nhiều nhân viên trong thời đại dịch.

Ngoài số những người bị bắt giữ ở biên giới, còn rất đông những người khác trốn qua biên giới mà không bị cảnh sát bắt giữ.

Theo bộ di dân và quốc tịch Canada thì trong tháng 4 có 1,570 người xin tỵ nạn và trong tháng 5 có 1,390 xin tỵ nạn.

Trong khi Canada cấm các du khách đến Canada trong thời đại dịch, thì con số những người xin tỵ nạn ở Canada này trong những tháng qua, chỉ có thể đến từ đường tỵ nạn bất hợp pháp qua biên giới Mỹ!

Kể từ năm 2017 cho đến nay số người vượt biên giới Mỹ xin tỵ nạn ở Canada lên đến gần 57 ngàn người.

Tin tức khác...