Công ty trồng cần sa lớn nhất Canada, gia tăng gấp đôi số cây trồng.

Vancouver, British Columbia: Tuyên bố với báo chí trong hôm thứ tư ngày 11 tháng 10, ông Bruce Linton, chủ tịch điều hành công ty  Canopy Growth Corp, công ty trồng cần sa hợp pháp lớn nhất Canada, đã cho biết sẽ cho gia tăng diện  tích trồng cần sa lên gấp đôi số diện tích mà công ty này hiện có.

Ông chủ tịch điều hành công ty  Canopy cho biết là diện tích đất trồng cần  sa của công ty này sẽ tăng lên đến 3 triệu bộ vuông ( 280 ngàn mét vuông) trong các nhà kính ở tỉnh bang B.C.

Công ty Canopy sẽ hợp tác trồng cần sa với một công ty cần sa khác ở tỉnh bang B.C. có tên là  BC Tweed Joint Venture Inc. Hiện tại công ty Canopy chỉ có 1.3 triệu bộ vuông đất trồng cần sa, và sự tổ  hợp với công ty  BC Tweed sẽ giúp cho số đất đai trồng cần sa của hai công ty lên đến 3 triệu bộ vuông.

Những nhà kính, trước đây dùng để trồng các loài cây ớt , sẽ được dùng để trồng cần sa.

Công ty Canopy  sẽ bỏ ra 20 triệu dollars trồng  vườn cần sa  cấp tốc, chuẩn bị tung ra thị trường khi cần sa được hợp thức hóa ở Canada vào ngày 1 tháng 7 năm tới 2018

Tin tức khác...