Công ty trồng cần sa Canopy Growth lỗ 1.3 tỷ dollars trong vòng 3 tháng.

Toronto: Hơn một năm trước, sau khi Canada cho hợp thức hóa việc sử dụng cần sa, thì nghề trồng cần sa phát triển hết sức mạnh mẽ, với hàng chục công ty ra đời, các nhà đầu tư ào ạt bỏ tiền vào các công ty trồng cần sa.
Giá cổ phiếu của công ty trồng cần sa Canopy Growth có thời lên đến trên 58 dollars một cổ phiếu.
Các công ty trồng cần sa đã thu nhận hàng trăm nhân viên, và nhiều công ty như công ty Canopy, công ty trồng cần sa lớn nhất Canada, đã gủi người đến tìm mướn các sinh viên vừa tốt nghiệp đại học.
Tuy nhiên những lạc quan về ngành kỹ nghệ cần sa giảm dần vì cần sa bán theo giá chính thức ở Canada, không địch lại những cần gia chợ đen bán với giá rẻ hơn.
Sau hàng loạt những thu lỗ, các công ty cần sa đã phải cho cắt giảm nhân viên.
Mới đây, trong tài khóa ba tháng đầu năm nay 2020, công ty Canopy loan báo đã bị lỗ 1.33 tỷ dollars, so với con số 347.5 triệu dollars mà công ty này cũng bị lỗ trong ba tháng cùng thời gian trong năm ngoái.
Giá cổ phiếu của công ty Canopy Growth trên thị trường chứng khoán Toronto sút giảm thêm $6.36 trong ngày thứ sáu 29 tháng 5, hay sút giảm gần 21 phần trăm và chỉ còn ở giá $24.21 một cổ phiếu.
Những nhà đầu tư nào mua cổ phiếu của công ty Canopy này ở mức $58 trong năm ngoái, đã lỗ gần 60 phần trăm.

Tin tức khác...