Số lượng hồ tắm tư nhân bán được gia tăng trong thời Đại Dịch

Toronto: Vùng đại thủ phủ Toronto là một nơi lạnh lẽo, mà thời tiết trong 6 tháng hàng năm là thời tiết “quanh năm mùa đông” cho nên việc xây cất những hồ tắm tư gia không có thông dụng lắm so với những vùng nắng ấm ở Hoa Kỳ như Florida hay California.
Tuy nhiên trong thời đại dịch đang diễn ra, số người muốn mua và xây cất hồ tắm tư gia ở vùng đại thủ phủ Toronto đã gia tăng.
Theo ông Harry Martyniuk, của công ty xây cất hồ tắm Pioneer Family Pools thì số lượng người muốn xây cất hồ tắm tư gia ở vùng đại thủ phủ Toronto và gồm cả tỉnh bang Ontaripo, gia tăng 50 phần trăm so với cùng thời gian năm ngoái.
Ông Frank Blanchet của công ty xây hồ tắm Betz Pools cho biết là số người điện thoại muốn xây hồ tắm trong những tháng qua, đã gia tăng gấp 6 lần.
Các công ty bách hóa bán hồ tắm tư gia mà người ta có thể tự gắn vào, những loại hồ tắm nhỏ, như công ty Costco, công ty Canadian Tire .. đã không còn những hồ tắm dự trữ bán cho khách hàng.
Trong thời đại dịch, người ta phải nằm nhà không được đi gym, đi hồ tắm công cộng, mới thấy sự quan trọng của việc tập thể dục, giữ sức khỏe cho nên ào ạt mua các dụng cụ tập thể dục kể cả các hồ tắm, để họ có thể tập hay bơi lội tại gia.

Tin tức khác...