Công ty TMSC Đài Loan thiết lập chi nhánh ở Hoa Kỳ

Hoa Thịnh Đốn: Dựa vào những kinh nghiệm xảy ra trong kỳ đại dịch, khi Hoa Kỳ phải cần đến hàng triệu những vật dụng bảo vệ cá nhân đến từ Trung quốc, tổng thống Trump đã cổ võ các công ty Mỹ nên thiết lập những cơ sở sản xuất phụ tùng ngay tại Hoa Kỳ.
Một trong những công ty hưởng ứng việc thiết lập chi nhánh này là công ty Đài Loan.
Công ty Taiwan Semiconductpr Manufacturing Co (TMSC) loan báo trong ngày thứ sáu 15 tháng 5 là công ty này sẽ thiết lập một cơ xưởng sản xuất chất bán dẫn ( semiconductor) ở tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ. Chi phí thiết lập chi nhánh sản xuất ở tiểu bang Arizona của công ty TMSC lên đến 12 tỷ Mỹ kim và sẽ tạo thêm 1,600 công ăn việc làm và dự trù sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2021.

Tin tức khác...