Công ty Google tài trợ việc xây cất một trung tâm giáo dục cao kỹ cho thiếu niên.

Kitchener, Ontario: Theo những tin tức vừa loan báo, công ty Google có chi nhánh ở thành phố Kitchener, tỉnh bang Ontario, sẽ thiết lập một trung tâm giáo dục cao kỹ cho các thiếu niên nam nữ.
Trung tâm này nằm ngay trong khu vực có trụ sở của công ty Google này.
Trung tân này có tên là STEM, viết tắt của những chữ khoa học, kỹ thuật, ngành kỹ sư và toán, với mục đích giúp cho các người trẻ có chỗ trau dồi những khả năng về ngành cao kỹ.
Chi phí dự trù xây cất trung tâm STEM này ước lượng 2.1 triệu dollars.
Trung tâm STEM rộng 370 mét vuông và nằm ngay ở cao ốc Google ở số 25 Briethaupt Street trong thành phố Kitchener.
Theo bản công bố của công ty Google, thì các thiếu niên có thể đến trung tâm này thiết kế những người máy lớn, cũng như là nơi dạy những kỹ thuật cao kỹ cho những cư dân mới đến Canada.

Tin tức khác...