Công ty Costco mở trại nuôi gà

New York: theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 7 tháng 12, công ty Costco đang sửa soạn thiết lập một trại nuôi gà lớn ở phía đông của tiểu bang Nebraska.
Từ trước đến nay, công ty Costco đã mua gà từ các công ty nuôi gà độc quyền ở Mỹ như Tyson, Pilgrim’s Pride và Perdue.
Chúng ta cũng biết là một trong những cách câu khách của công ty Costco là bán vài thứ với một giá thật rẻ, như bán hotdog với giá 1 Mỹ kim và bán một con gà quay thật bự chỉ với giá $4.99.
Vì thến gà quay là một món không thể thiếu được trong các cửa hàng Costco.
Theo dự trù thì trại nuôi gà của công Costco ở tiểu bang Nebraska sẽ mở cửa hoạt động vào mùa thu năm 2019.
Trại nuôi gà tương lai này có thể cung cấp cho công ty Costco một năm 100 triệu con gà, bằng 40 phần trăm số lượng gà mà công ty này bán ra hàng năm, tức là 1 tuần trại nuôi gà này sẽ phải làm thịt gần 2 triệu con gà.
Chi phí xây cất trại nuôi gà của công ty Costco lên đến 440 triệu Mỹ kim

Tin tức khác...