Bão lớn ở Hoa Kỳ

Houston, Texas: Trong những ngày cuối tuần 8 tháng 12, một trận bão lớn đã diễn ra ở miền nam Hoa Kỳ và gây khó khăn cho 20 triệu cư dân sống trong khu vực từ tiểu bang New Mexico qua đến tiểu bang North Carolina.
Trong hôm thứ sáu ngày 7 tháng 12, thống đốc Roy Cooper của tiểu bang North Carolina đã lên tiếng khuyến cáo cư dân về trận bão tuyết kéo đến.
Nếu lấy tiểu bang Arkansas làm chuẩn thì những tiểu bang ở phía bắc sẽ nhận đến 15 cm tuyết và 3 cm băng , trong khi những tiểu bang ở phía nam sẽ bị bao phủ bởi những trận mưa lớn.
Cư dân ở các thành phố Houston, San Antonio ở tiểu bang Texas có thể phải đối phó với lụt lội vì những trận mưa lớn.

Tin tức khác...