Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada xuống đến mức thấp nhất trong vòng 40 năm.

Ottawa: Theo những công bố của cơ quan Thống Kê Canada phổ biến hôm thứ sáu ngày 7 tháng 12 thì trong tháng 11 vừa qua năm 2018, đã có thêm 91 ngàn công ăn việc làm mới ở Canada, và đã giúp cho tỷ lệ thất nghiệp ở Canada xuống còn ở mức 5.6 phần trăm, mức thất nghiệp thấp nhất ở Canada trong vòng hơn 40 năm qua.
Phần lớn số công việc làm mới trong tháng 11 là những việc toàn thời gian.
Trong khi đó ngân hàng trung ương Canada đã không thay đổi mức lãi suất căn bản trong cuộc họp mới đây: mức lãi suất căn bản của Canada vẫn ở mức 1.75 phần trăm.

Tin tức khác...