Công ty chuyên lo việc giúp đỡ những người vừa ly dị

New York: Bạn vừa ly dị, và không biết phải đối phó ra sao với những công việc mà bạn chưa làm, khi còn có người phối ngẫu, thì bạn có thể mướn một công ty chuyên giúp những người vừa ly dị.
Công ty Onward, một công ty vừa được thành lập vào ngày Lễ Tình Yêu năm nay ở thành phố New York,chuyên giúp những người vừa ly dị trong mọi việc: từ việc tìm nhà, di chuyển và ngay cả việc mua sắm bàn ghế mới.
Chủ nhân của công ty Onward là hai bà Mika Leonard 33 tuổi và bà Lindsay Meck 34 tuổi, là hai phụ nữ vừa trải qua những vụ ly dị rắc rối và tốn kém, đã quyết định thành lập một công ty chuyên giúp những người vừa ly dị.

Tin tức khác...