Công giáo Mississauga mừng bổn mạng Cộng đoàn

Hôm Chủ nhật 13 tháng 5, Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang Mississauga, trong thánh lễ hàng tuần, đã cử hành nghi lễ tôn vinh Đức Mẹ La Vang, bổn mạng của Cộng đoàn.
Hơn 700 giáo dân đã rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên giáo đường của Cộng đoàn, 1225 Melton Dr. Mississauga và dự thánh lễ mừng kính Đức Mẹ La Vang do Đức giám mục Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu chủ tế và Linh mục Phê-rô Võ Tá Đề đồng tế.
Dịp này, 16 thiếu nhi Cộng đoàn đã đón nhận bí tích Thêm sức.
Giáo dân Công giáo tin rằng trong thời kỳ Công giáo bị bách hại tại Việt Nam, Đức Mẹ Maria đã hiện ra ở khu vực La Vang vào năm 1798. La Vang là một thánh địa và là một trong ba trung tâm hành hương quan trọng của tín đồ Công giáo Việt Nam. Trung tâm Thánh mẫu La Vang ở quận Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, thuộc Tổng Giáo phận Huế. Một thánh đường xây dựng gần ba cây đa, nơi Đức Mẹ đã hiển linh, đã được Tòa Thánh tôn phong là Vương cung thánh đường La Vang từ năm 1961.

Tin tức khác...