Cộng đồng người Việt tham dự cuộc quyên góp thực phẩm cho ngân hàng thực phẩm từ thiện.

Mississauga, Ontario: Trong hôm thứ năm ngày 20 tháng 12, cộng đồng người Việt ở vùng thủ phủ Toronto đã chuyển giao một số lượng lớn thực phẩm và hiện kim cho ngận hàng thực phẩm từ thiện thành phố Mississauga, tại chùa Pháp Vân.
Số lượng thực phẩm lên đến 20 ngàn cân Anh và một số hiện kim.

Tham dự buổi lễ trao tặng thực phẩm trong hôm thứ năm cho bà thị trưởng thành phố Mississauga, Bonnie Crombie, chúng tôi nhận thấy có thượng toạ Tâm Hoà của chùa Pháp Vân, ông James Nguyễn đại diện cho Thời Báo, ông Đỗ Kỳ Anh của Voice Canada, ông Đồng Văn Minh của hội cựu quân nhân VNCH vùng Ontario, và ông Trần Văn Đáo của cộng đồng Người Việt Mississauga.

( hình ảnh của nhiếp ảnh gia Phó Đức Lâm)

Tin tức khác...