Công chúng sẽ có dịp thăm viếng một nhà máy làm giấy bị bỏ hoang

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 24 tháng 4, các nghị viên của hội đồng thủ đô quốc gia đã đồng ý bỏ tiền tu sửa lại một nhà máy làm giấy bị bỏ hoang, để công chúng có thể đến thăm viếng.
Nhà máy giấy Bronson Pulp Mill đã đóng cửa không cho người lai vãng từ nhiều năm qua.
Nhà máy giấy này được xây cất từ thế kỷ 19 nằm gần cầu Portage.
Hội đồng thành phố Ottawa đã chấp thuận bỏ ta một kinh phí 4.4 triệu dollars, tu sửa những hệ thống đường xá, để du khách có thể đến thăm viếng nhà máy này.
Dự án tu sửa sẽ hoàn tất vào năm 2020 và nhà máy giấy bỏ hoang này sẽ trở thành một trong những thắng cảnh thu hút du khách đến thăm viếng thủ đô Ottawa.

Tin tức khác...